Monday, 28 May 2018

Inside Palmyra


Channel 4 News's Chief Correspondent Alex Thomson has been to the ancient city and world heritage site, Palmyra (Channel 4 News, 'Palmyra: Inside Syria's ancient city desecrated by war', 28 May 2018):


No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.