Monday 13 June 2022

One of the Melitopol Museum's last Events before the 2022 War


Ironic, I was looking through the Museum website and found one of the last entries that was made on the website before the February 2022 invasion was:

International Mother Language Day
February 21, 2022
Last year, in order to support linguistic and cultural diversity and multilingualism in the intercultural community of Melitopol, staff of the Melitopol City Museum of Local Lore and students of Melitopol Multicultural Secondary School № 22 launched an intercultural action "Come to the museum - touch the origins!"

The exposition of the Museum of Local Lore presents exhibits that acquaint visitors with the culture of 14 European nationalities. The multicultural school № 22 has more than 500 students - representatives of 17 nationalities, who study their mother tongue in optional classes in Crimean Tatar, Bulgarian and Russian.

Museum workers and educators believe that the joint intercultural action will be an important step in developing the cultural diversity of the Melitopol community, promote the mother tongue among national minorities, spread multilingual education, spread language and cultural traditions, act as a unifying factor for spiritual enrichment. love for the native language, the desire to know their own origins and be proud of them.

https://www.facebook.com/museummelitopol/videos/725852294967628

Melitopol Gymnasium №22

Department of Youth Culture Melitopol
[Original: Міжнародний День рідної мови (International Mother Language Day)21 лютого 2022 року

>Минулого року задля підтримки мовного і культурного різноманіття та багатомовності в інтеркультурній громаді Мелітополя науковці Мелітопольського міського краєзнавчого музею та учні Мелітопольської полікультурної загальноосвітньої школи № 22 започаткували інтеркультурну акцію «Приходь у музей – доторкнися до витоків!».

>В експозиції краєзнавчого музею представлені експонати, що знайомлять відвідувачів з культурою представників 14 європейських національностей. У полікультурній школі № 22 навчається більше 500 учнів - представників 17 національностей, які вивчають материнську мову на факультативних заняттях з кримськотатарської, болгарської, російської мов.

Музейники та освітяни вважають, що спільна інтеркультурна акція стане важливим кроком для розвитку культурного розмаїття мелітопольської громади, сприятиме популяризації материнської мови серед представників національних меншин міста, розповсюдженню багатомовної освіти, поширенню мовних і культурних традицій, виступатиме об’єднуючим чинником задля духовного збагачення та зміцнення почуття любові до рідного слова, бажання знати власні витоки та пишатися ними. 

https://www.facebook.com/museummelitopol/videos/72585229496762

 Мелітопольська гімназія №22

Управління Культури Молоді Мелітополь]
I wonder if this action will be continued now the city and Museum have been taken over by the Russians.

 No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.