Friday, 21 April 2017

Magdalena Abakanowicz (1930-2017)


Sad news. Internationally-acclaimed Polish sculptor Magdalena Abakanowicz has died at the age of 86

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.