Sunday, 2 April 2017

Declaration of G7: "Culture as an instrument for dialogue among peoples"

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.