Sunday, 8 February 2015

Warsaw's postwar architecture


Martin Sandbu, 'How political revolutions shaped Warsaw's postwar architecture', Financial Times - Feb 6, 2015.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.