Friday 12 April 2024

The Fate of Poland's Bad Raubgrabungen Law [Updated, but in Polish, sort of]


 A little bit for my Polish readers who asked me a question, the rest of you please just bear with me, it's all happening here, Polish metal detectorists have now declared war with the "traitors and anti-Poles" and "lefty whores" in government (oh yes, every country's metal detecting community has their boorish John-Howland-clones).
A na czym stanęło z nowelizacją ustawy, a w zasadzie z odkręceniem nowelizacji? @PortantIssues...
Well I'll tell'ya, as far as I can make out. 

1 Na chwilę obecną, dokument proponujący odwrócenie zmian dokonanych przez szkodliwą „nowelizację” znajduje się jeszcze w Sejmowej Komisji Kultury i nie został jeszcze przedstawiony Sejmowi.

2. „Aplikacja” nie została utworzona ani przetestowana. I nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. W tegorocznym budżecie nie przewidziano żadnych pieniędzy na obsługę aplikacji przez WKZ i reagowanie na „ogromną ilość” informacji, które będą napływać (nie?) w wyniku jej wykorzystania.

3. Jeżeli nic się nie zmieni, od 1 maja nie będzie już możliwości ubiegania się o nowe zezwolenie na korzystanie z wykrywacza metali (stan prawny wydanych już na ten okres zezwoleń jest niepewny)*

4. Nielegalne będzie wykrywanie metali bez zarejestrowania przeszukania. Zgodnie z Ustawą, która wejdzie w życie 1 maja (ze względu na sposób jej sformułowania), można to zrobić tylko w JEDEN sposób – poprzez konkretny wniosek wymieniony w ustawie.*

5. Skutek tego jest taki, że NIKT (również archeolodzy) nie będzie mógł legalnie szukać zabytków za pomocą wykrywacza metali, dopóki sytuacja się nie zmieni. To właśnie udało się osiągnąć PZE.

6. Jednakże w ciągu ostatnich kilku dni Komisji Kultury przedstawiono nową propozycję. Dokument ten, jeśli zostanie przyjęty, przedłuży okres obowiązywania obecnej ustawy (i wprowadzenia nowej) do 1 maja 2025 r.*

7. Koledzy sugerują, że stoi za tym zamysl, aby obecny Prezydent, który podpisał tę głupią „Nowelizację”, nie zawetował ustawy ją uchylającej. Nie jestem pewien, czy taki jest motyw (wybory prezydenckie są trzy tygodnie po 1 maja, więc Duda miałby jeszcze czas, żeby je zawetować).

Podejrzewam, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy świadkami systematycznej akcji łapania i demaskowania „nocnych jastrzębi” (poszukiwania bez wymaganej prawem dokumentacji: pozwolenia i zgody właściciela gruntu – „tak jak w Anglii”, jak chcieli). Zostanie to wykorzystane przeciwko poszukiwaczom. Można to wykorzystać do podniesienia świadomości społecznej i przedstawienia poglądu, że choć istnieje LEGALNY sposób poszukiwania zabytków, duża liczba polskich wykrywaczy metali całkowicie go ignoruje. Pokaże, że nie ma znaczenia, czy jest to pozwolenie, czy wniosek, większość poszukiwaczy naprawdę ma to wszystko w dupie. 8. Kilka miesięcy temu złożono petycję, w której proszono o udostępnienie tym pełnym pasji hobbystom tego „sposobu na legalne wykrywanie metali”. Mimo że w Polsce miało być (według MKiDN) 100 000 poszukiwaczy metali... podpisało się z nich mniej niż 30 000 [wraz ze wszystkimi ich przyjaciółmi, rodziną i bliskimi]. Teraz pojawił się nowy, domagający się weta prezydenta wobec odwrócenia „nowelizacji” [NB atakuje archeologów w najbardziej prostacki i agresywny sposób], miał zaledwie 17 000 podpisów. Wygląda na to, że entuzjazm poszukiwaczy w przestrzeganiu prawa słabnie.

Niszczycielska grabież stanowisk i zespołów archeologicznych jako źródło luźnych przedmiotów kolekcjonerskich musi stać się równie nieakceptowalna społecznie, jak noszenie futer.

* Już nieaktualne: Wczoraj na Komisji Kultury przegłosowano wejście w życie ustawy na 1 maja 2025 r. Klepnął to już wczoraj następnie Sejm w głosowaniu. Wejście w życie ustawy przesunięto o rok. Wybieg po to by zdążyć z tworzeniem nowej ustawy. Stara nie może wrócić bo jest to nieprawne wg Biura Analiz. Katarzyna Krzykowska, Anna Kruszyńska, 'Sejm przyjął z poprawkami ustawę zmieniającą nowelę ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami' PAP 12-04-2024.

So all's well, that ends well, for now. Watch this space. A lot can happen in that year, but writing the Act anew is not likely to be one of them. But that actually is what is needed.

.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.