Wednesday, 6 February 2013

Today's Google Doodle - Mary Leakey

.
Google Doodle celebrates Mary leakey's 100th birthday.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.