Monday, 5 February 2018

Berlin Wall


The Berlin wall stood for 10316 days, and tomorrow is 10316 days since it is gone.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.