Friday, 26 February 2016

Hidden camera shows how IS destroyed the Palmyra world heritage

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.