Saturday, 11 June 2016

Lecture Parody


Parody Of Every TED Talk Ever  ,   See here.


No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.