Thursday, 28 July 2016

Art market players should be fully transparent


No to "coin elves":
CultureUnderThreat Task Force Recom #28: Art market players should be fully transparent
No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.