Thursday 19 January 2017

UNESCO reports on extensive damage in first emergency assessment mission to Aleppo

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.