Wednesday, 2 August 2017

A reminder to those studying unprovenanced antiquities:


   A reminder to those studying unprovenanced antiquities:
 You're (almost certainly) working on stolen property.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.