Saturday 29 September 2018


https://twitter.com/notesfrompoland/status/1046015570926346240
No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.