Friday, 10 November 2017

Audrey Azoulay appointed as Director-General of UNESCO

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.