Saturday, 11 November 2017

Why Archaeologists Need to Learn Storytelling


A very good argument from Neil Silberman for why archaeologists need to learn  storytelling


No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.