Thursday, 5 March 2015

ISIL Iconoclasm in the Economist and BBC

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.