Friday 25 April 2014

Cornish identity


Philip Marsden, 'Cornish identity: why Cornwall has always been a separate place', The Guardian Saturday 26 April 2014

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.