Saturday 1 February 2020

In Varietate Concordia


As the Österreichische Post AG (Austrian Postal Service) sees it.... gone.

source FB

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.