Thursday, 19 November 2015

'Understanding' the Syrian Conflict...


John Robbie, 'The ultimate explanation of the Syrian conflict... NOT!', 10 November 2015

 

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.