Wednesday 20 May 2015

How war has robbed Syria of its history


Marcia Biggs for the PBS NewsHour, Beirut, "How war has robbed Syria of its history", May 19, 2015.


.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.