Wednesday, 4 February 2015

"Stupid Arguments in the Coin Debate"


40 min.40 minut temu
By comparing the AIA to ISIS I think Wayne Sayles has surpassed Godwin's Law for stupid arguments in the coin debate.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.