Wednesday 1 April 2020

Warsaw, Street Art for the TimesA mural on Tamka street in Warsaw pays tribute to medical staff. "Not every hero wears a cape," it says.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.