Thursday, 17 June 2021

Why is Russia so interested in the Syrian cultural heritage?

 


Amal Rantisi, Diana Rahima, Ali Darwish 'Why is Russia so interested in the Syrian cultural heritage?' Enab Baladi 17/06/2021


No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.