Monday 22 July 2013

Ceramic Fragmentation Analysis


"As a curator I've often wondered why so many Greek pots in museums are broken. Now I know :-)"


No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.