Sunday 25 October 2015

Blair: Without the Iraq war there would be no Islamic State


Martin Chulov, 'Tony Blair is right: without the Iraq war there would be no Islamic State', Guardian Oct 25th 2015.

Duh...
 

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.