Thursday 9 October 2014

UK MPs set to vote to recognise Palestine

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.