Saturday 19 October 2013

October 19: International Archaeology Day


An International Archaeology Day is celebrated on October 19.  There is no International Portable Antiquities Day.

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.