Thursday 27 August 2015

The EU and Refugees


Attributed to "Banksy"No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.