Friday 7 June 2013

Is US Dugup Dealer on an NSA Watch List?


Wayne Sayles already suspects he's on a watch list (see here).

No comments:

 
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.